CONTESTANT ASAOKA YOSHITSUGU
MODEL KUROKI EMI

Ladies Photo NO.132