CONTESTANT  SASAKI TAKAYOSHI
MODEL  INOUE NAOMI

Ladies Photo NO.27