CONTESTANT TANAKA MOTOKO
MODEL KAWASAKI YUKARI/TANAKA MOTOKO/TAKAMURA FUMIKO/OHTA MIO/KITARA CHIZU/TOYOSHIMA KANADE

Ladies Photo NO.86