CONTESTANT MINAMITSU TOMOMI
MODEL HIRUTA TSUYUKO/MINAMITSU TOMOMI/KAWATE MEGUMI

Ladies Photo NO.87